23. marraskuuta 2008

Riitta Kokko

 

Rosenmenetelmä
Vastaanotto:
Kurkikuja 13 (Mattila)

  53650 Lappeenranta

Hoito kestää noin tunnin.
Hinta 45€.
Ajanvaraus:0405354975

Kehoterapeutti

Riitta Kokko

delffiini delffiini

Yksilötason työskentely planetaarisessa muutosvaiheessa

Teksti: Jelaila Starr

Käännös: kehoterapeutti Riitta Kokko

Planeettamme on käymässä läpi mittavaa muutosta, jossa korostuneen materialistisen elämä, vihamielisyys, sodat ja erillisyys tulevat väistymään henkisemmän, elämän syvempiä arvoja ja myötätuntoa kunnioittavan elämän tieltä. Puhutaan siirtymisestä neljänteen ulottuvuuteen. Tulkinnasta johtuen jotkut puhuvat viidennestä.
tärkeyttä.
Jelaila Starr on kirjailija ja kanava sekä arvostettu terapeutti, joka käyttää intuitiotaan ja psyykeen tuntemusta auttaessaan ihmisiä vapautumaan tunnelukoistaan. Hänen ainutlaatuinen työskentelytapansa auttaa ihmisiä tulemaan tietoiseksi siitä, keitä he ovat, mitä he ovat tulleet tänne tekemään ja kuinka edistyä sen suhteen sekä miten päästä mukaan meneillään olevaan planetaariseen muutokseen, jossa ihmiskunta on kollektiivisesti siirtymässä uudelle tietoisuuden ulottuvuudelle.
Olen mukana -ilmeisesti maapallolla laajasti levinneessä - sähköpostiverkostossa, jossa nykytilanteesta tietoiset henkilöt ja auttajakanavat levittävät syvempää tietoa ja opastusta, joka selkeyttää ja antaa voimaa tällä tässä ajassa, jossa ainakin minä tunnen välillä olevan täysin eksyksissä ja sokea.
Kun sain seuraavan Jelaila Starrin viestin, koin sen merkittävästi selkeyttävän ja tekevän ymmärrettäväksi sen mitä elämässäni tapahtuu. Koin  tarpeelliseksi tekstin kääntämisen, jotta itse kukin ymmärtäisimme oman asemamme ja tehtävämme muutosprosessissa.  Se, miten keskeisessä asemassa muutosprosessin onnistumiseksi on tunnekuonan vapauttaminen ja oman varjopuolen kanssa työskenteleminen, yllätti ja ilahdutti minua tunnetyöntekijänä.

                                                                                         Riitta Kokko

Jelaila Starr:

 Meillä on monia väärinkäsityksiä siitä, mitä tämä muutosprosessi on ja
mitä se ei ole. Nämä väärinkäsitykset hankaloittavat siirtymistämme. Esimerkiksi on olemassa sellainen väärinkäsitys, että saavutamme uuden tason ilman että joudumme kohtaamaan pelkomme. Voi miten ihanaa se olisikaan, jos se olisi totta. (huokaus)
Tämä artikkelin tarkoitus on poistaa joitakin yleisiä väärinkäsityksiä ja samalla hahmottaa prosessia. Aloittakaamme perusteista.
Yksilötasolla siirtyminen on prosessi, jossa omiin uskomuksiin perustuva tietoisuus muuttuu yhdestä todellisuudesta toiseen. Ryhmä- tai planetaarisella tasolla siirtyminen on tietoisuuden kollektiivinen laajeneminen siihen pisteeseen, että muodostuu uusi ulottuvuus. Siis kollektiivinen siirtyminen tapahtuu yksilötason muutosten kautta. Ymmärtääksemme siirtymisen, tarkastelkaamme hetki siihen liittyviä käsitteitä kuten tietoisuus, ulottuvuudet (dimensions).
Tietoisuuden määritelmä
Tietoisuus on uskomusten joukko, joihin perustamme elämämme ja jotka vaikuttavat valintoihimme ja ratkaisuihimme, joista muodostuu tämänhetkinen todellisuutemme.
Kun tarpeeksi suuri joukko ihmisiä alkaa ajatella uudella tavalla, he muodostavat uutta tietoisuutta.
Ulottuvuuden (dimension) määritelmä
Ulottuvuus  on kulloinenkin tietoisuuden taso. Nyt ollaan siirtymässä kolmannesta ulottuvuudesta neljänteen.
Esimerkkeinä kolmannen ulottuvuuden käsityksistä:
- Tämä on ainut elämä, joka meillä on.
- Jos et voi jotain koskettaa, maistaa, nähdä, tuntea tai kuulla, sitä ei ole olemassa.
Nykyinen kolmas ulottuvuus ei voinut olla olemassa ennen kuin tarpeeksi suuri määrä ihmisiä alkoivat uskoa samalla tavoin. Siis riittävän suuren ihmismäärän samanlainen ajattelutapa luo ulottuvuuden.